ΜΙΚΡΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πήγαινε κάτω

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Empty ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Κυρ Ιαν 10, 2021 3:33 am

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επιλογή θέματος:
Το συγκεκριμένο θέμα «Δικαιώματα του παιδιού», σχετίζεται άμεσα με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής, περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄ Τάξης και έχει μια συναφή σχέση με μαθήματα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ Τάξης.

Βασικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε επίσης η ημερομηνία που είναι αφιερωμένη στα παιδιά, καθώς και
το γεγονός ότι τα παιδιά μας γίνονται καθημερινά μάρτυρες καταπάτησης των δικαιωμάτων τους στα φανάρια, στη
γειτονιά, στο σχολείο, στην τηλεόραση και αλλού.
Σκοπός.
Σκοπός του θέματος είναι:
• να γνωρίσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους και να μην υποχρεώνονται πάντα να κάνουν πράγματα που τους επιβάλλουν οι μεγάλοι,
• να γνωρίσουν περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων στην Ελλάδα αλλά και σΆ όλο τον κόσμο και να προβληματιστούν,
• να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν το θέμα μέσα από πολλά μαθήματα.
Γενικοί Στόχοι:
1. Γνωστικοί: να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να τα περιφρουρούν και να αναλαμβάνουν
τις υποχρεώσεις τους.
2. Δεξιοτήτων: να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, την καταγραφή πληροφοριών καθώς και την επιλογή των
κατάλληλων στοιχείων που στηρίζουν την ερευνά τους. Να ασκηθούν στην ομαδική συνεργασία και να εκφραστούν
εικαστικά.
3. Στάσεων: να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό χρώμα, τρόπο ζωής, θρησκεία των ανθρώπων και
κυρίως απέναντι στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που ζουν στη χώρα μας. Να υιοθετήσουν κριτική στάση για
τις ρατσιστικές αντιλήψεις, τα στερεότυπα κ.ά.
1η θεματική ενότητα:
Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών;
Στόχοι:
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματά τους, ώστε να τα περιφρουρούν.
Να ενημερωθούν για έννοιες κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το θέμα.
Να ασκηθούν στη συλλογή έντυπου υλικού και να εκφραστούν εικαστικά.
62
Δραστηριότητες:
• Μελέτη των δικαιωμάτων των παιδιών στην διάρκεια των ιστορικών χρόνων.
• Πληροφορίες και ενημέρωση για λέξεις που έχουν άμεση σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών.
• Οι μαθητές διαβάζουν από το βιβλίο της Αγωγής τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, συζητούν και εκφράζουν απόψεις. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν να εκφράσουν εικαστικά, με εργασία σε υπολογιστή τα δικαιώματά
τους.
2η θεματική ενότητα:
«Ιστορίες και εμπειρίες που αφορούν θέματα παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού».
Στόχοι:
Οι μαθητές να ανατρέξουν σε πηγές και να ετοιμάσουν ένα κείμενο με τη μορφή συνέντευξης ή διηγήματος και να
το παρουσιάσουν στην τάξη.
Να ασκηθούν στην ομαδική συνεργασία και στην ενεργητική ακρόαση.
Δραστηριότητες:
• Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις από αλλοδαπούς συμμαθητές τους.
• Γράφουν τη δική τους ιστορία για κάποια παιδιά που ζουν στη χώρα μας.
• Καταγράφουν τους οργανισμούς, φορείς που ασχολούνται με θέματα σχετικά με την προστασία και την προαγωγή
των δικαιωμάτων του παιδιού.
• Συλλέγουν φωτογραφίες με παιδιά που πεινούν, φοβούνται, υποφέρουν αλλά και παιδιά που παίζουν, γελούν, χαίρονται.
3η θεματική ενότητα:
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο».
Στόχοι:
Να εντοπίσουν οι μαθητές τις εθνότητες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και να μελετήσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Να γνωρίσουν ηπείρους και χώρες στις οποίες παρατηρούνται παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού.
Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα παιδιά διαφόρων εθνοτήτων που συναντούν στο σχολείο και στη γειτονιά
τους.
Δραστηριότητες:
• Καταγραφή των εθνοτήτων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαβιώνουν.
• Κατασκευή παγκόσμιου χάρτη και αποτύπωση σΆ αυτόν των ηπείρων και των χωρών που παρατηρούνται παραβιάσεις
δικαιωμάτων.
• Μελέτη σύγχρονων λογοτεχνικών έργων (Τομ Σώγερ, Ένα παιδί μετράει τΆ άστρα, Ο μικρός Νικόλας) και καταγραφή
των σκέψεων και των συναισθημάτων για τους μικρούς ήρωες.
4η θεματική ενότητα:
«Ιεράρχηση αναγκών».
Στόχοι:
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες, που θεωρούν σημαντικές για τα παιδιά και να τις
αντιπαραβάλουν με αυτές που αναγνωρίζονται επίσημα με τη «Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού».
Δραστηριότητες:
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες τοποθετούν προτάσεις-ανάγκες (είτε δίνονται από το δάσκαλο είτε προτείνονται
από τα παιδιά) σε μια από τις τρεις κατηγορίες: Α. είναι σημαντικό να έχουν δικαίωμα τα παιδιά Β. δεν είναι τόσο
σημαντικό να έχουν δικαίωμα τα παιδιά Γ. τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα. Δικαιολογούν τις επιλογές τους και
τις συγκρίνουν με αυτές που αναγνωρίζονται επίσημα με τη «Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού».
Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων οι μαθητές παρακολουθούν κασέτα που υπάρχει στο εκπαιδευτικό βαλιτσάκι
για τα δημοτικά σχολεία της UNICEF. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός καταστάσεων και ηρώων που γνώρισαν
στην κασέτα.
Παρουσίαση – Ολοκλήρωση της εργασίας.
• Οι μαθητές (άλλος κάθε φορά) παρουσίασαν στην τάξη τις εργασίες της ομάδας τους.
• Συγκέντρωσαν το φωτογραφικό υλικό και επέλεξαν κάποιες φωτογραφίες τις οποίες και καρφίτσωσαν στην τάξη.
• Κάθε ομάδα συγκέντρωσε όλες τις εργασίες της σΆ ένα φάκελο.
• Επελέγησαν κάποιες εργασίες (συμπεριλήφθησαν σΆ αυτές αντιπροσωπευτικές εργασίες όλων των μαθητών) και
δημιουργήθηκε ένα βιβλιαράκι.
Αξιολόγηση.
Η εργασία των μαθητών τελείωσε με την αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας. Η αξιολόγηση έγινε με αποκόμματα
εφημερίδων ή περιοδικών, που είτε βρέθηκαν από τους μαθητές είτε δόθηκαν από το δάσκαλο. Διαβάστηκαν επίσης
αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων με περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού και κλήθηκαν οι μαθητές
να τις εντοπίσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Αξιολόγηση επετεύχθη και μέσα από τις
επιμέρους δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα την ιεράρχηση των αναγκών και τη σύγκρισή τους με την επίσημη
63
«Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού».
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.
Με την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο εργασίας αναπτύχθηκε ικανοποιητικά, εκπληρώθηκαν οι σκοποί και
οι στόχοι που ετέθησαν και οι μαθητές απέκτησαν κριτική θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα των ανθρώπων.
Η συνεργατικότητα των μελών της ομάδας έφθασε σε υψηλό βαθμό.
Βιβλιογραφία.
● «Βλέπω το σημερινό κόσμο», Πολυθεματικό Βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη.
● «Βλέπω το σημερινό κόσμο», Δημιουργικές – Διαθεματικές δραστηριότητες για την Ευέλικτη Ζώνη του
Δημοτικού Σχολείου.
● «Οδηγός σχεδίων εργασίας για τη Διεύρυνση της Ευέλικτης Ζώνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
● Βιβλία Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ & Στ΄ Τάξης του Ο.Ε.Δ.Β.
● Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης

http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04_dim/vivlio_Attiki.pdf
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ
Εκτάκι
Εκτάκι

Αριθμός μηνυμάτων : 834
Registration date : 21/11/2007

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Empty Απ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Κυρ Ιαν 10, 2021 3:47 am

ΘΕΜΑ: «Η τάξη ταξιδεύει στην Ελλάδα»

Τρόπος επιλογής του θέματος
Το θέμα το επέλεξαν οι μαθητές αφού ψήφισαν μια σειρά θεμάτων που είχαν προτείνει οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι
είχαν επηρεασθεί υπέρ του συγκεκριμένου θέματος από το μάθημα της μελέτης του περιβάλλοντος που είχε ξεκινήσει
αρκετό καιρό πριν την ευέλικτη ζώνη.
Μαθήματα που συνδέονται
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος (Γεωγραφία, Λαογραφία, Βιολογία- Φυτολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή),
Ιστορία, Μαθηματικά, Τεχνικά (Ζωγραφική, Μουσική, Θεατρική Αγωγή),Φυσική Αγωγή.
Γενικός Σκοπός
Να γνωρίσουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.
Στόχοι
Το σχέδιο εργασίας έχει ως στόχους οι μαθητές:
1. Να γνωρίσουν την Ελλάδα χρησιμοποιώντας διάφορα είδη χαρτών.
• Να εντάξουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο και στον ευρωπαϊκό χάρτη.
• Να γνωρίσουν τη μορφολογία και τη διοικητική της διαίρεσή.
• Να γνωρίσουν την παραγωγή της και να τη συνδέσουν με την μορφολογία, το κλίμα και την οικονομία της.
• Να μάθουν να διαβάζουν και να σχεδιάζουν διάφορα είδη χαρτών.
2. Να γνωρίσουν τον λαϊκό πολιτισμό και παράδοση της Ελλάδος
• ήθη, έθιμα, παροιμίες, γλωσσοδέτες, αινίγματα, μύθοι, θρύλοι και παραδοσιακά παραμύθια, σημαντικές προσωπικότητες, παραδοσιακές συνταγές και παραδοσιακές φορεσιές.
3. Να γνωρίσουν το περιβάλλον και την επίδρασή του στον άνθρωπο
• Χλωρίδα και Πανίδα. Οικοσυστήματα και η σπουδαιότητά τους. Κλίμα. Προϊόντα και σύνδεσή τους με την οικονομία
-Ασχολίες και συνήθειες Αλλαγές στον τόπο τους- Αρχιτεκτονική.
4. Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού
• ήθη, έθιμα και γιορτές, διατροφή, τέχνη, αρχιτεκτονική, δομή της κοινωνίας, δημοκρατία.
Εννοιολογική ανάλυση θέματος
Τρόπος εργασίας
Οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των 6-7 ατόμων η κάθε μία και πήραν
ονόματα θεών του Ολύμπου που συμβολίζουν τέσσερις σημαντικές πλευρές της Ελλάδος. Ερμής – Αθηνά – Απόλλων
– Ποσειδώνας (λόγος, πολιτισμός, φως, θάλασσα)
70
Υλικά – Εργαλεία:
• Κειμενογράφος, Περιοδικά, τουριστικοί οδηγοί, Διαδίκτυο, Φύλλα εργασίας, φυλλάδια, Εικόνες από περιοδικά,
ψαλίδια, κόλλες ,Εγκυκλοπαίδειες / λογοτεχνικά βιβλία, Ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ, ακουαρέλλες
κλπ Υφάσματα, χάντρες, πούλιες, σύρματα, κλωστές, ασημόχαρτο, κλωστές ,Χαρτιά βελουτε, κανσόν, Φύλλα
Α4,διάφανα φύλλα, καρμπόν, Χρωματιστό χαρτί του μέτρου για τη δημιουργία των διαφόρων γωνιών της τάξης,
Χάρτες ,άτλαντες, χάρακες,
Δραστηριότητες
Σχέδιο Εργασίας: ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με την Δ΄ τάξη
Θεματική ενότητα 1: Η Ελλάδα στους χάρτες
Δραστηριότητες
1. Σχεδιάζουν γεωμορφολογικούς, πολιτικούς και παραγωγικούς χάρτες και τους κολλούν στο τετράδιό τους.
2. Γράφουν περιηγητικά κείμενα, ή ποιήματα για διάφορα μέρη της Ελλάδας.
3. Συγκεντρώνουν φωτογραφίες και αφίσες από διάφορα μέρη της χώρας πολλές από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την
εικονογράφηση του φυλλαδίου της Ελλάδας.
4. Κολλούν τις αφίσες και τις φωτογραφίες στους τοίχους της τάξης συνθέτοντας ένα κολλάζ που κάλυπτε σχεδόν όλη
την τάξη. (έτσι γεννήθηκε και ο τίτλος του θέματος)
5. Ζωγραφίζουν χαρακτηριστικά μνημεία από κάθε διαμέρισμα. τα κολλούν στο τετράδιό τους.
6. Διαβάζουν στην τάξη το « έξι εναντίον ενός» της Αγγελικής Βαρελλά, που πραγματεύεται την ιστορία των νομισμάτων. Κάνουν βιβλιοπαρουσίαση και ζωγραφίζουν αφίσες και το πορτρέτο της συγγραφέως με την τεχνική ποπ
αρτ. Εκθέτουν τα έργα τους στην γωνιά του βιβλίου.
7. Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο (ζωγραφίζουν και φτιάχνουν τα δικά τους νομίσματα από χαρτόνι)
Θεματική ενότητα 2: Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση
Δραστηριότητες
1. Οι μαθητές συγκεντρώνουν και καταγράφουν ήθη, έθιμα, παροιμίες, γλωσσοδέτες, λαχνίσματα, αινίγματα
από όλη την Ελλάδα.
2. Κατηγοριοποιούν τα ήθη και τα έθιμα σε τρεις ομάδες Χριστούγεννα(δωδεκαήμερο)- Απόκριες- Πάσχα και
δημιουργούμε φυλλάδιο για κάθε γιορτή.
3. Φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια με παραδοσιακά σχέδια, δημιουργούν αρωματικές μπάλες με πορτοκάλια και γαρύφαλλα, σακουλάκια με λεβάντα.
4. Φτιάχνουν με άχυρο τη σκούπα των καλικατζάρων για να την κρεμάσουν στην πόρτα τους στις γιορτές.
5. Συγκεντρώνουν παραδοσιακά παιχνίδια και εμπλουτίζουν το φυλλάδιο της αποκριάς.
6. Φτιάχνουν αποκριάτικες μάσκες και παίζουν τα παραδοσιακά παιχνίδια που συγκέντρωσαν.
7. Το Πάσχα ζυμώσανε λαζαράκια, έφτιαξαν Λάζαρους από πολλά μέρη της χώρας, έβαψαν αυγά με διάφορους
παραδοσιακούς τρόπους ,στόλισαν τις πασχαλινές τους λαμπάδες με παραδοσιακά κεντίδια ή λουλούδια που
έφτιαξαν οι ίδιοι, τραγούδησαν τον Λάζαρο με καλαθάκι που στόλισαν με λουλούδια.
8. Διαβάζουμε μέσα στην τάξη το βιβλίο ανθολογία για παιδιά του Β.Δ. Αναγνωστόπουλου « λαϊκοί θρύλοι και
παραδόσεις»
9. Οι μαθητές συγκεντρώνουν παραδοσιακά παραμύθια τα καταγράφουν (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) τα
παρουσιάζουν και τα εκθέτουν σε μια γωνιά της τάξης.
10. Δημιουργούν και γράφουν τα δικά τους παραμύθια (ομαδικά και ατομικά) ακολουθώντας τα βήματα του
Propp
11. Εικονογραφούν τα παραμύθια τους.
12. Όλη η τάξη μαζί δημιουργεί ένα παραμύθι και το εικονογραφεί, με σκοπό να το δραματοποιήσει και να το
παρουσιάσει στο τέλος της χρονιάς. Με τη βοήθεια του γυμναστή επιλέγεται ένας δημοτικός χορός για να
τον χορέψουν οι μαθητές στη σκηνή του γάμου.
13. Βρίσκουν πληροφορίες για σημαντικές προσωπικότητες, τις καταγράφουν, τις παρουσιάζουν, τις ζωγραφίζουν και τις εκθέτουν στην τάξη.
14. Συγκεντρώνουν μαγειρικές συνταγές, τις καταγράφουν και τις ζωγραφίζουν όπως θέλουν για να δημιουργήσουν τον «τσελεμεντέ» της τάξης.
15. Γράφουν και λύνουν προβλήματα μαθηματικών με μαγειρικές συνταγές και κατασκευή ενδυμασιών.
16. Συγκεντρώνουν πληροφορίες και φωτογραφίες για τις παραδοσιακές φορεσιές
17. Ζωγραφίζουν μία παραδοσιακή φορεσιά από κάθε διαμέρισμα της χώρας
18. Κατασκευάζουν με κολλάζ υφασμάτων φορεσιές από όλη την Ελλάδα
19. Φορούν και παρατηρούν παραδοσιακές ενδυμασίες από όλη την Ελλάδα, που μας προμήθευσε μια μητέρα
εργαζόμενη σε λαογραφικό κέντρο.
20. Συγκρίνουν και παρατηρούν τα υφάσματα, τα χρώματα και το ύφος κάθε φορεσιάς. Συζητούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή των καιρικών, περιβαλλοντικών και των οικονομικών συνθηκών στην ενδυμασία των ανθρώπων.
21. Η ομάδα της Αθηνάς σχεδιάζει παραδοσιακές φορεσιές από όλο τον κόσμο, τις παρουσιάζει στην τάξη και
τις εκθέτει γύρω από τον παγκόσμιο χάρτη με καρτελάκια που συνδέονται με κλωστές πάνω σε αυτόν.
22. Συζητούν για τα χρώματα και τα υλικά των ενδυμασιών και τα συσχετίζουν με το κλίμα και την οικονομία
των λαών.
23. Συγκεντρώνουν δημοτικά τραγούδια για κάθε διαμέρισμα και μαθαίνουν να χορεύουν τους αντίστοιχους
71
δημοτικούς χορούς με τη βοήθεια του γυμναστή. (αυτό έγινε μόνον για τα 11 παιδιά του ολοήμερου, τα
υπόλοιπα έμαθαν συγκεκριμένους χορούς που δίδασκε η γυμνάστρια της πρωινής ζώνης)
24. Κατηγοριοποιούν τα τραγούδια που συγκέντρωσαν και συζητάμε για τα διάφορα είδη των δημοτικών τραγουδιών.
25. Οι μαθητές εν όψει Χριστουγέννων φέρνουν cd με κάλαντα από όλη την Ελλάδα τα ακούμε και ακολουθεί
συζήτηση για τα γλωσσικά ιδιώματα.
26. Επίσκεψη στην Παλιά Βουλή και παρακολούθηση του προγράμματος « Μια φορεσιά διηγείται την ιστορία
της». Οι μαθητές ζωγράφισαν παραδοσιακές φορεσιές και τις εξέθεσαν σε μια γωνιά της τάξης.
27. Διαβάζουν στην τάξη το παιδικό μυθιστόρημα της Τατιάνας Γκρίτση-Μίλλιεξ « Φεγγάρι στην Ακρόπολη»,
ανιχνεύουν μέσα σε αυτό ήθη- έθιμα και παραδόσεις των αρχών του προηγούμενου αιώνα που συνδέονται
με την αρχαία εποχή.
28. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου να κάνει βιβλιοπαρουσίαση ακολουθώντας σχεδιάγραμμα που δημιουργήσαμε στην τάξη. Ζωγραφίζει αφίσα με το εξώφυλλο του βιβλίου με
την τεχνική της ποπ αρτ. Κάνουν διαγωνισμό αφίσας και βραβεύεται η καλύτερη ομάδα.
29. Ζωγραφίζουν σκηνές που τους εντυπωσίασαν από το βιβλίο και τις εκθέτουν μαζί με τις αφίσες τους στη
γωνιά του βιβλίου.
Θεματική ενότητα 3: Περιβάλλον
Δραστηριότητες
1. Αναζητούν τα κυριότερα προϊόντα κάθε διαμερίσματος, τα ζωγραφίζουν στον αντίστοιχο χάρτη και τα συσχετίζουν
με την οικονομία και το ανάγλυφο της περιοχής.
2. Φαντάζονται ότι είναι γεωργοί ή κτηνοτρόφοι και γράφουν ατομικά ή ομαδικά κείμενα που περιγράφουν τις ασχολίες τους.
3. Συγκρίνουν τον τόπο τους σήμερα και χθες, γράφουν περιηγητικά κείμενα και ζωγραφίζουν το χθες.
4. Γράφουν λίγα λόγια για τον τόπο τους, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τον ζωγραφίζουν.
5. Γίνονται διαφημιστές και γράφουν διαφημίσεις για μια περιοχή της Ελλάδος, με αφορμή συζήτηση για τον τουρισμό.
Θεματική ενότητα 4: Aρχαιοελληνικός πολιτισμός
Δραστηριότητες
1. Συγκεντρώνουν ήθη και έθιμα της αρχαίας Ελλάδας τα συνδέουν με τις διάφορες γιορτές και βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές με τα σημερινά.
2. Βρίσκουν συνταγές και τις συγκρίνουν με τις σημερινές.
3. Ζωγραφίζουν αγγεία διαφορετικών περιόδων (γεωμετρικά, ερυθρόμορφα, μελανόμορφα)
4. Ζωγραφίζουν διάφορα είδη αρχιτεκτονικών ρυθμών συζητούν την ιστορία της δημιουργίας τους και ψάχνουν
να τα βρουν σε κτίσματα της ακροπόλεως.
5. Συγκεντρώνουν φωτογραφίες με τις κόρες της ακρόπολης, παρατηρούν την ενδυμασία τους, τη συγκρίνουν
με τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές και τις ζωγραφίζουν.
6. Επίσκεψη στην ακρόπολη και το μουσείο της
7. Μουσειοσκευή από το κέντρο μελετών ακροπόλεως με τη βοήθεια της οποίας κατασκευάζουν από γύψο την
πομπή των παναθηναίων.
8. Επίσκεψη στο μουσείο Κανελοπούλου και συμμετοχή στο πρόγραμμα η εξέλιξη ενός ειδωλίου.
9. Με τη βοήθεια της μουσειοσκευής από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα»
τα παιδιά διασκεδάζουν παίζοντας τα αρχαία παιχνίδια και τα συγκρίνουν με τα σημερινά και τα παραδοσιακά.
10. Διαβάζουν στην τάξη το ιστορικό μυθιστόρημα του Τάκη Χατζηαναγνώστου « Η φλόγα της Νιότης» που
πραγματεύεται τους περσικούς πολέμους μέσα από τα μάτια ενός Ίωνα δούλου στην περσική αυλή.
11. Κάνουν βιβλιοκριτική και βιβλιοπαρουσίαση, ζωγραφίζουν σκηνές που τους εντυπωσίασαν, και αφίσες με το
εξώφυλλο του βιβλίου με την τεχνική ποπ αρτ. Κάνουν διαγωνισμό αφίσας και κειμένου βιβλιοπαρουσίασης
και εκθέτουν τα έργα τους στη γωνιά του βιβλίου.
Αποτελέσματα:
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς:
1. Σχεδίασαν και ζωγράφισαν 10 χάρτες διαμερισμάτων
2. Ζωγράφισαν και κατασκεύασαν 10 παραδοσιακές φορεσιές
3. Δημιούργησαν ένα φυλλάδιο με τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων
4. Έγραψαν κείμενα περιηγητικά, περιγραφικά, αφηγηματικά, διαφημιστικά, βιβλιοπαρουσιάσεις, ποιήματα,
παραμύθια, περιλήψεις, ημερολόγια, μαθηματικά προβλήματα
5. Κατασκευές (χριστουγεννιάτικες, πασχαλινές, αποκριάτικες)
6. Διάβασαν 4 λογοτεχνικά βιβλία
7. Ζωγράφισαν …ζωγράφισαν!!! Ζωγράφισαν
8. Χόρεψαν, τραγούδησαν και Έπαιξαν
9. Ερεύνησαν και συγκέντρωσαν πληροφορίες και φωτογραφίες
10. Επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
11. Συζήτησαν και προβληματίστηκαν, σύγκριναν, κατηγοριοποίησαν και συμπέραναν
12. Συνεργάστηκαν, ανταγωνίστηκαν και συναγωνίστηκαν
72
Αξιολόγηση:
Οι μαθητές με ενθουσιασμό συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Ανέπτυξαν πνεύμα ομαδικότητας Ανέπτυξαν πρωτοβουλίες ακόμη και οι πιο συνεσταλμένοι, ένοιωθαν υπερήφανοι
για τη δουλεία τους Αναπτύχθηκε η καλαισθησία τους. Οι γονείς αντιμετώπισαν θετικά την εφαρμογή του προγράμματος και βοήθησαν με πληροφορίες και υλικό που συγκέντρωσαν. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές πήραν μέρος με τα
έργα τους στην έκθεση ζωγραφικής του σχολείου και συγκέντρωσαν μέρος τους υλικού τους στο τετράδιο της μελέτης
περιβάλλοντος.
Βιβλιογραφία:
1. Εγκυκλοπαίδεια του Ήλιου
2. Ελλάς, Κ. Ρωμαίος
3. Έθιμα και γιορτές Γ. Σιέττου
4. Το δημοτικό μας τραγούδι, εκδόσεις Παπαδήμα
5. Το δημοτικό τραγούδι, Β. Κυριακίδη
6. Λαογραφικό ημερολόγιο Α. Καρβέλη
7. Τα Ελληνάκια, Ε.Φακίνου
8. Τα ελληνικά παραμύθια, Γ. Μέγα
9. Παραμύθια της Θεσσαλίας, Μ. Κλιάφα
10. Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Γ. Μέγα
11. Εμείς οι Έλληνες, Κ.Ρωμαίος
12. Βιβλίο Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ
13. Βιβλίο Γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ
14. Ελλάδα, εκδόσεις ΕΟΤ, 1983,85,91
Περιεχόμενα
Παραδοσιακά παραμύθια
1. Ήλιος και φεγγάρι. θρακιώτικο παραμύθι
2. Μυρσίνα. Μακεδονικό παραμύθι
3. Ο Χρυσομάλλης. Θεσσαλικό παραμύθι
4. Ο βασιλιάς με τα γαϊδουρινά αυτιά
Δημοτικά τραγούδια
1. Της Αγιά Σοφιάς, ιστορικό τραγούδι
2. Του Όλυμπου και του Κίσσαβου, φυσιολατρικά τραγούδια
3. Το γεφύρι της ¶ρτας, παραλογές
4. Τώρα είναι Μάης και άνοιξη ,της ξενιτιάς
5. Της νύχτας οι αρματωλοί, κλέφτικο
6. Ο κοντός και η λυγερή, της αγάπης
Προσωπικότητες (κείμενα-ζωγραφιές)
1. Θουκυδίδης
2. Αίσωπος
3. Παύλος Μελάς
4. Μέγας Αλέξανδρος
5. Λυκούργος
6. Εθνικοί ευεργέτες
7. Κοσμάς ο αιτωλός
8. Απόλλωνας
9. Πραξιτέλης
10. Ησίοδος
11. Οι επτά σοφοί
12. Σαπφώ η Λεσβία
13. Οδυσσέας Ελύτης
Κείμενα των μαθητών
1. Η πολύτιμη κλωστή του μεταξιού
2. Η Ζαχάρω
3. Το Γαλάτι
4. Το ψαροχώρι
5. Το Αστάκι
6. Οι ελιές
7. Το μαστιχοχώρι
8. Ο δάσκαλός μου ο Χείρων
9. Το μαντείο της Δωδώνης
10. Καλοκαιρινές αναμνήσεις από το ¶γιον Όρος
11. Καραγκούνηδες
12. Λάρισα
73
13. Μετέωρα
14. Το βουνό Όλυμπος
15. Αμπελάκια
16. Οι Κένταυροι
17. Θεσσαλία
18. Μακεδονία
19. Ο μακεδονικός αγώνας
20. Χείρων ο Κένταυρος
21. Ο θεός Διόνυσος
22. Το χωριό μου (Μαγούλα Καρδίτσας)
23. Τα Αμπελάκια
24. Ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο
25. Ξημερώνει στο νησί μου (Κάλυμνος)
26. Το χωριό μου (Δαφνί Σπάρτης)
27. Ο τόπος μου (Μυτιλήνη)
28. Καλοκαίρι σε ένα νησί του Αιγαίου πελάγους
29. Εκδρομή στην ακρόπολη
30. Ξημερώνει…
31. Εκδρομή στην Ακρόπολη
32. Η ακρόπολη την ανατολή
33. Κρήτη
34. Μινωική Κρήτη
Μαγειρικές συνταγές
1. Πατατοσαλάτα
2. Η μαγειρική της Θράκης
3. Χοιρινό με κάστανα
4. Πρασόπιτα
5. Χαβίτσι
6. Μανιτάρια με κρεμμύδια
7. Σαλιγκάρια τηγανητά
8. Κεσκέκ
9. Βαρένικα (παραδοσιακά ζυμαρικά)
10. Φασόλια με μαυρολάχανα
11. Τα πολλά πρόσωπα του χαλβά
12. Κολοκυθόπιτα
13. Μπακλαβάς
14. Αρνάκι ανοιξιάτικο ή λεμονάτο
15. Κρεατόπιτα
16. Ραγού με μακαρονάδα
Παραμύθια που έγραψαν μόνα τους τα παιδιά
1. Αντίγονος και Βερενίκη
2. Το μαγικό τριαντάφυλλο
3. Τα μήλα των ελαφιών
4. Ο γενναίος πρίγκιπας
5. Η ιστορία ενός τερζή
6. Η μαγική βελανιδιά
7. Οι δυο ευχές
8. Γιώργος και Μελίνα
9. Μια αληθινή και όμορφη ιστορία
10. Η μικρή Πηνελόπη
11. Αυγουστίνα
12. Θεοδώρα – Θεού δώρο
Ζώα (κείμενα και ζωγραφιές)
1. ¶λογο
2. Αετός
3. Ασπροκέφαλος αετός
4. Γεράκι
5. Ο Κορυδαλλός
6. Το ζαρκάδι
7. Ο σκίουρος
8. Ο λύκος
9. Ο τυφλοπόντικας
10. Ο κάβουρας
11. Το Δελφίνι
12. Μεσογειακή φώκια
Ζωγραφιές τοπίων- τόπων
1. ¶γιον Όρος
2. Μετέωρα
3. Πάργα
4. Ναύπλιο
5. Δελφοί
6. Ποντικονήσι
7. Πορτάρα
8. Κνωσσός
9. Σχεδιάγραμμα ανακτόρου της Κνωσσού
Παραδοσιακές ενδυμασίες - Χάρτες διαμερισμάτων
1. Θράκης
2. Μακεδονίας
3. Θεσσαλίας
4. Ηπείρου
5. Επτανήσων
6. Στερεάς Ελλάδας
7. Πελοποννήσου
8. Κρήτης
9. Κυκλάδων
10. Ανατολικού Αιγαίου
Ενδυμασίες του κόσμου (ζωγραφιές)
1. Φιλιππινέζα
2. Ινδιάνα
3. Ρωσίδα
4. Αιγύπτια
5. Αφρικάνα
6. Ινδή
7. Αμερικανίδα
8. Εσκιμμώα
9. Περσίδα
10. Αυστραλή
11. Μεξικάνα
12. Ταϊλανδέζα
13. Γιαπωνέζα
14. Χαβανέζα
15. Ισπανίδα
74
1η Φάση:
Προβληματισμός καταγραφή στοιχείων του θέματος
Ανάπτυξη του θέματος στα υπόλοιπα μαθήματα
75
ΘΕΜΑ: «Το μουσείο της τάξης»
74ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Αγγελάκου Χριστίνα
Τάξη ΣΤ΄
1 Επιλογή του θέματος
Το θέμα: «Το Μουσείο της Τάξης» προέκυψε από αίτημα των παιδιών στις συζητή
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ
Εκτάκι
Εκτάκι

Αριθμός μηνυμάτων : 834
Registration date : 21/11/2007

Αρέσει στον χρήστη Tico-Moka

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης